Autyzm i zespół Aspergera (ZA)

Polecamy Państwu publikacje z serii „One są wśród nas”, obejmują sferę życia psychicznego dzieci i młodzieży. Publikacje są wynikiem prac międzyresortowego zespołu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych, w skład którego weszli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji. Znajdziemy je pod adresem: http://www.ore.edu.pl/uczen-ze-specjalnymi-potrzeb...

Godne polecenia są publikacje, które znajdziemy w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka Rozwoju Edukacji (http://www.bc.ore.edu.pl/

W szczególności polecamy pozycję:

"Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu"  (http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=196...)

Inne powiązane pozycje znajdziemy na stronie:

http://www.ore.edu.pl/uczen-ze-specjalnymi-potrzeb...