Fundacja Krystyny Ciołkosz Za Szybą

Nie można pomóc wszystkim, ale to nie znaczy, żeby nie pomagać w ogóle

Działalność

statutowa

Wsparcie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym, odnoszących się do zaburzeń rozwoju.

Komu pomogliśmy?

W ciągu dwunastu lat działalności indywidualną pomocą objęliśmy wielu małych Podopiecznych Fundacji.

Jak pomóc?

By działać skutecznie potrzebujemy pomocy również Państwa!

KRS 0000252666

Wydarzenia

Prezes Fundacji, Krystyna Ciołkosz, występowała w licznych konferencjach oraz w mediach nagłaśniając problemy dzieci z autyzmem i ich rodzin.