Najważniejsze informacje o 1% podatku dochodowego, przekazywanego organizacjom pożytku publicznego (OPP) =>

NIEPEŁNOSPRAWNIK http://www.niepelnosprawnik.eu/ 

Strona informuje osoby niepełnosprawne o dostępnych dla nich miejscach.