Dane

Fundacja Krystyny Ciołkosz Za Szybą

Al. Armii Krajowej 10b/3; 50-541 Wrocław

NIP              899-256-27-67
REGON         020250566
KRS             0000252666
Konto Santander Bank Polska 91 1090 1522 0000 0001 0508 2692


Adres do korespondencji

(korespondencję można dostarczyć osobiście
 lub za pośrednictwem poczty)
       Al. Armii Krajowej 10b/3
     50-541 Wrocław

Dane teleadresowe

  E-mail

        fundacjazaszyba@gmail.com;

      info@fundacjazaszyba.org.pl

  Kontakt telefoniczny

        516 059 860 wtorek, godz. 10-14