Darowizna

Darowizny na cele publiczne dla organizacji pożytku publicznego można przekazać maksymalnie w wysokości 6% dochodu.

"Ile można zyskać odliczając darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Przy założeniu, że po odliczeniu standardowych kosztów uzyskania przychodu oraz składek ZUS podatnikowi zostanie dochód w kwocie 85.528,00 zł, to bez ulgi zapłaci on 14.839 zł podatku. Jeżeli skorzysta on z ulgi, to zakładając, że jego przychód roczny (przed odliczeniami) wyniósł 100.664,04 zł i poniósł standardowe koszty z umowy o pracę 1.335,00 zł, ustali on dochód (przychód – koszty) = 99.329,04 zł. Maksymalna darowizna mogłaby wynieść zatem 6% tej kwoty, czyli 5.959,74 zł co w konsekwencji przedstawia się następująco:

100.664,04 – 1335,00 (koszty uzyskania przychodu) - 13.801,04 (składki ZUS) – 5.959,74 = 79.568,26 zł, czyli po zaokrągleniu do pełnych złotych 79.568 zł.

Podatek wyniesie 18% tej kwoty czyli 14.322,24 zł minus kwota wolna od podatku. Faktyczny zysk z korzystania z ulgi przez podatnika wyniesie zatem ponad 1000 zł." (źródło)

ODLICZENIE DAROWIZNY

Odliczenie od dochodu przysługuje pod warunkiem, że wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Innymi słowy nie jest potrzebne dodatkowe oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Przedsiębiorcy mogą dokonywać darowizn i odliczać je od dochodu. W przypadku ryczałtowców (PIT-28) odliczyć darowiznę można od przychodu. Można odliczać nawet część darowizny w jednym zeznaniu, część w innym. Ważne, by tej samej kwoty nie odliczyć dwukrotnie.

Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną (PIT) kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/O. Podać należy:

  • kwotę przekazanej darowizny,
  • kwotę dokonanego odliczenia oraz
  • dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

UWAGA! Jeżeli dostaniesz nagrodę i przekażesz ją organizacji działającej na cele pożytku publicznego, to nie zapłacisz podatku dochodowego od otrzymanej nagrody.

STAŁY DARCZYŃCA

Dla większości osób comiesięczne przekazywanie 20 zł jest mniej odczuwalne dla ich budżetu, niż przekazanie raz w roku 240 zł. Wielkość kwoty którą chcesz przekazać zależy do Ciebie.

Stałe zlecenie

Stałe zlecenie to przelew, który Twój bank wykonuje cyklicznie w terminie i na warunkach określonych przez Ciebie. Sami ustalacie kwotę i termin wykonania przelewu., a bank realizuje przelew na konto Fundacji o numerze

 91 1090 1522 0000 0001 0508 2692

Przedsiębiorca nie odliczy

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach podatku liniowego (PIT-36L) oraz karty podatkowej (PIT-16A) nie ma możliwości odliczyć darowizny.

Pozostali przedsiębiorcy mogą dokonywać darowizn i odliczać je od dochodu. W przypadku ryczałtowców (PIT-28) można odliczyć darowiznę od przychodu. (źródło)

(więcej o darowiznach =>>)

Wpłaty z zagranicy

Fundacja Krystyny Ciołkosz "Za Szybą"
Al.Armii Krajowej 10 b/ 3
  50-541 Wrocław
  Polska

PL 91 1090 1522 0000 0001 0508 2692
  Swift Cod: WBKPPLPP