"1,5% podatku"

W 2023 roku podatnicy mają możliwość przekazania 1,5% podatku na rzecz OPP. Podatnik samodzielnie wybiera cel szczegółowy. Przekazując 1,5% z własnego PIT podatnik nie traci ani złotówki - rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

Kto może przekazać 1,5% podatku organizacjom pożytku publicznego (OPP)?

Prawo, by przekazać 1,5% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są zwolnione z podatku. Mogą go przekazać podatnicy rozliczający się:

    • Emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz OPP, nie musi składać żadnego wniosku. Wystarczy, że taki wniosek wypełnił w PIT-37, PIT-36 albo PIT-OP w latach ubiegłych, a informacje w nim podane są aktualne. Organ podatkowy przekaże kwotę w wysokości 1,5 proc. podatku należnego wykazanego w PIT-40A tej organizacji, którą emeryt lub rencista wybrał w poprzednich latach. Rozwiązanie to dotyczy emerytów i rencistów, dla których podatek obliczony przez organ rentowy w PIT-40A jest ich podatkiem rocznym (nie składają zeznania PIT-37 albo PIT-36)".

Jeśli podatnik otrzymał PIT-11A i chce przekazać 1,5% na tę samą organizację co w ubiegłym roku, nie musi nic robić. Urząd skarbowy zrobi to za niego za pośrednictwem usługi Twój e-PIT w automatycznie zatwierdzonym zeznaniu podatkowym.

PIT po terminie a 1,5 % dla OPP

Jeżeli podatnik spóźni się ze złożeniem deklaracji podatkowej w danym roku, to utraci prawo do przekazania 1,5%. Warto złożyć nawet zeznanie puste, a potem w ramach korekty przekazać kwotę na rzecz organizacji.

Podatnik składa zeznanie do 02 maja 2023 r. 

Korektę (bądź korekty) złożyć można w terminie miesiąca po upływie terminu złożenia deklaracji podatkowej za dany rok. Jeżeli deklarację roczną złoży się wcześniej, czyli przed 02 maja 2023 r., to termin miesiąca na złożenie korekty liczyć należy od 02 maja, a nie od dnia złożenia deklaracji.

Jak przekazać 1,5% podatku

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1,5% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

  • numer KRS organizacji
  • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1,5%

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

Konkretny cel przekazania OPP

Podatnik w deklaracji może wskazać konkretny cel, na który przekazuje się 1,5% podatku. Trzeba zaznaczyć, że dla organizacji będzie to jedynie informacja; nie jest to informacja zobowiązująca, w szczególności organizacja nie musi rozliczyć się z przekazania darowizny na cel konkretnej osoby. Wystarczy, że realizuje cele statutowe.