"1% podatku"

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom pożytku publicznego (OPP)?

  • Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią odpowiednie zeznanie podatkowe PIT-37, czyli zrezygnują z rozliczania za pośrednictwem pracodawców.
  • Opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
  • Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej 19- procentowej stawki podatku.
  • Emeryci, pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią odpowiednie zeznanie podatkowe PIT-37, czyli zrezygnują z rozliczania za pośrednictwem ZUS.
Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?
  • Aby przekazać 1% podatku należy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego, która znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego ( PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, czy PIT-39) wpisać numer KRS naszej Fundacji oraz wysokość przekazywanego podatku. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy.
  • Od 2011 roku nie wpisuje się pełnej nazwy organizacji, jedynie jej numer KRS.
  • Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację (np. podać cel szczegółowy - imię i nazwisko podopiecznego)

Uwaga!

  • Jeżeli jednak zeznanie (nie jego korekta) jest złożone po terminie, wówczas urząd skarbowy pieniędzy nie przekaże!
  • Nie można pomylić się w numerze KRS (nasz numer KRS: 0000252666)
  • Zeznanie można korygować przez jeden miesiąc, jednak aby 1% został przekazany - musi to być korekta zeznania, które zostało złożone w terminie.


Twój e-PIT"

Krajowa Administracja Skarbowa  przygotuje dla podatników i udostępni w wersji elektronicznej na stronie podatki.gov.pl „Twój e-PIT"

Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38


Rozlicz się on-line

Podaruj 1% podatku naszej OPP