"1% podatku"

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom pożytku publicznego (OPP)?

 • Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią odpowiednie zeznanie podatkowe PIT-37, czyli zrezygnują z rozliczania za pośrednictwem pracodawców.
 • Opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 • Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej 19- procentowej stawki podatku.
 • Emeryci, pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią odpowiednie zeznanie podatkowe PIT-37, czyli zrezygnują z rozliczania za pośrednictwem ZUS.
Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?
 • Aby przekazać 1% podatku należy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego, która znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego ( PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, czy PIT-39) wpisać numer KRS naszej Fundacji oraz wysokość przekazywanego podatku. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy.
 • Od 2011 roku nie wpisuje się pełnej nazwy organizacji, jedynie jej numer KRS.
 • Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację (np. podać cel szczegółowy - imię i nazwisko podopiecznego)

Uwaga!

 • Jeżeli jednak zeznanie (nie jego korekta) jest złożone po terminie, wówczas urząd skarbowy pieniędzy nie przekaże!
 • Nie można pomylić się w numerze KRS (nasz numer KRS: 0000252666)
 • Zeznanie można korygować przez jeden miesiąc, jednak aby 1% został przekazany - musi to być korekta zeznania, które zostało złożone w terminie.

Twój e-PIT"

Krajowa Administracja Skarbowa (w rozliczeniach za 2019 r.) przygotuje dla podatników i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38. (podatki.gov.pl)

„Twój e-PIT" będzie dostępny dla podatników przez aplikację na Portalu Podatkowym po uwierzytelnieniu bezpłatnym Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzacyjnymi (dane identyfikacyjne podatnika i kwota przychodów
z poszczególnych pozycji informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-40A). Podatnicy będą mieli do niego wgląd już od 15 lutego.

Deklarację PIT przygotowaną przez KAS podatnik:

 • może zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
 • może poprawić (np. zmienić Organizację Pożytku Publicznego, której chce przekazać 1% podatku należnego),
 • może uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (np. odliczenia: IKZE, ulgi na kredyt, ulgi na internet),
 • musi uzupełnić w przypadku PIT-38, PIT-36, PIT-36L o dane, których nie posiada KAS (np. o uzyskanych przez podatnika przychodach z tytułu prowadzonej działalności),
 • może odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Jeżeli podatnik nie zrobi nic, PIT przygotowany przez urząd zostanie uznany za zaakceptowany z końcem okresu rozliczeniowego.

Więcej =>>


Rozlicz się on-line

Podaruj 1% podatku naszej OPP


Program e-pity Copyright 2019-2020 e-file sp.z o.o. sp. k.