"Mam autyzm, wierzysz? Ciężka praca uwolniła moje emocje. To wielki sukces! Potrafię śmiać się jak Ty, Ty i Ty ..." /Kuba/


Działania statutowe Fundacji

 • Wsparcie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, charytatywnym i naukowym, w szczególności odnoszących się do zaburzeń rozwoju.
 • Organizacja oraz finansowanie pomocy medycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej  dla osób z zaburzeniami rozwoju, w szczególności dla dzieci.
 • Współpraca z instytucjami publicznymi pozarządowymi oraz firmami i organizacjami społecznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także osobami fizycznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w Polsce i zagranicą.
 • Upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności oraz wiedzy dotyczącej zaburzeń spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi lub społecznymi.
 • Popularyzacja osiągnięć innych państw, zaawansowanych w rozwiązywaniu problemów związanych z zaburzeniami rozwoju. Dofinansowywanie lub finansowanie akcji informacyjnych, odczytów, a także kolportaż broszur zajmujących się tą tematyką z uwzględnieniem doświadczeń zagranicznych.
 • Udział w przedsięwzięciach innych niż wymienione - zgodnych z celami statutowymi Fundacji.

Pomoc w indywidualnych przypadkach

W ciągu 16 lat działalności Fundacja Krystyny Ciołkosz Za Szybą pomogła w leczeniu i rehabilitacji wielu dzieciom z autyzmem.

Fundacja swoim podopiecznym sfinansowała:

 • specjalistyczne leczenie
 • leki i suplementy
 • specjalistyczne pomoce terapeutyczne
 • badania diagnostyczne
 • sprzęt rehabilitacyjny

Fundacja sfinansowała lub dofinansowała również:

 • turnusy rehabilitacyjne
 • terapie pedagogiczne
 • terapie psychologiczne
 • terapie neurologopedyczne
 • i wiele innych.