Rok obrotowy 2023

Rok obrotowy 2021

Rok obrotowy 2019

Rok obrotowy 2022

Rok obrotowy 2020


Rok obrotowy 2018


Rok obrotowy 2016

Wprowadzenie 2016.pdf
Dodatkowe informacje i objaśnienia_2016.pdf
Rachunek zysków i strat_2016.pdf
Sprawozdanie merytoryczne_2016.pdf
Bilans_2016.pdf

Rok obrotowy 2015

Wprowadzenie_2015.pdf
Dodatkowe informacje i objaśnienia_2015.pdf
Rachunek zysków i strat_2015.pdf
Sprawozdanie merytoryczne_2015.pdf
Bilans_2015.pdf