Sprawozdania finansowe i merytoryczne 2015-2018


Rok obrotowy 2018

Wprowadzenie_2018.pdf
Bilans_2017.pdf
Sprawozdanie merytoryczne_2018.pdf
Wprowadzenie 2017.pdf
Rachunek zysków i strat_2018.pdf
Informacja dodatkowa_2017.pdf
Informacja dodatkowa_2018.pdf
Sprawozdanie merytoryczne_2017.pdf
Bilans_2018.pdf
Rachunek zysków i strat_2017.pdf

Rok obrotowy 2016

Wprowadzenie 2016.pdf
Dodatkowe informacje i objaśnienia_2016.pdf
Rachunek zysków i strat_2016.pdf
Sprawozdanie merytoryczne_2016.pdf
Bilans_2016.pdf

Rok obrotowy 2015

Wprowadzenie_2015.pdf
Dodatkowe informacje i objaśnienia_2015.pdf
Rachunek zysków i strat_2015.pdf
Sprawozdanie merytoryczne_2015.pdf
Bilans_2015.pdf